QR Code for Zmiany w przepisach dotyczące urządzeń fisklanych

Zmiany w przepisach dotyczące urządzeń fiskalnych

Z przyjemnością informujemy, że nasi serwisanci posiadają już uprawnienia do urządzeń fiskalnych ONLINE firmy POSNET.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 marca 2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach wraz z odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Finansów do ustawy, prezentujemy najważniejsze zmiany dotyczące użytkowania urządzeń fiskalnych od 1 maja 2019 roku.

Terminy


1 maja 2019

 • obowiązuje nowa ustawa o kasach fiskalnych;
 • można stosować kasy fiskalne online;
 • zakaz wymiany pamięci fiskalnej w urządzeniach fiskalnych z kopią papierową przeznaczonych do ewidencji sprzedaży;
 • brak aktualnego przeglądu kasy/drukarki fiskalnej grozi mandatem (300 zł);
 • nowy pracownik (sprzedawca) musi podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami ewidencji sprzedaży.

31 maja 2019

 • do tego dnia należy uzupełnić oświadczenia pracowników (sprzedawców) zatrudnionych przed 1 maja 2019 o zapoznaniu się z zasadami ewidencji sprzedaży.

31 lipca 2019

 • najpóźniej do tego dnia możesz mieć na kasach i drukarkach fiskalnych stawki VAT ustawione inaczej, niż:
  A – 23%
  B – 8%
  C – 5%
  D – 0%
  E – zwolniona
 • zmieniając kolejność stawek podatku musisz sprawdzić przypisanie stawek do towarów i usług w bazie towarowej; dotyczy to szczególnie towarów i usług przypisanych do stawek, które zmieniają swoją kolejność (0%, 5%, ZW).

31 sierpnia 2019

 • najpóźniej tego dnia można zakupić kasę/drukarkę fiskalną z kopią papierową przeznaczoną do ewidencji sprzedaży.

1 stycznia 2020

kasy onlineObowiązek stosowania kas online:

 • mechanicy samochodowi,
 • usługi wymiany opon,
 • sprzedaż paliw.

1 lipca 2020

Obowiązek stosowania kas online:

 • usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym sezonowo,
 • usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • sprzedaż opału.

1 stycznia 2021

Obowiązek stosowania kas online:

 • usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne,
 • usługi budowlane,
 • usługi prawnicze,
 • usługi w zakresie opieki medycznej (lekarze, dentyści),
 • sprzedaż biletów wstępu do obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.

1 stycznia 2023

 • można zakupić tylko urządzenia fiskalne online przeznaczone do ewidencji sprzedaży.

Nowe Obowiązki


Oświadczenia pracowników obsługujących sprzedaż

 • nowi pracownicy – należy uzyskać oświadczenie przed dopuszczeniem pracownika do rozpoczęcia ewidencji sprzedaży;
 • pracownicy zatrudnieni przed 1 maja 2019 – należy uzupełnić oświadczenia do 31 maja 2019.

Przykładowy szablon oświadczenia (wydrukuj dwustronnie, w dwóch egzemplarzach na każdego kasjera: jeden dla Ciebie, jeden dla pracownika).

Nowa matryca stawek VAT

Rozporządzenie MF zmienia kolejność stawek VAT w urządzeniach fiskalnych. Zmiana musi być wykonana:

 • najpóźniej do 31 lipca 2019 (od 1 sierpnia 2019 musisz mieć w urządzeniu aktualne stawki);
 • w konfiguracji urządzeń fiskalnych;
 • w bazach towarowych kas fiskalnych;
 • w parametrach programów sprzedażowych i księgowych.

Kasy online

Należy zapewnić połączenie urządzenia z internetem.

Dokumenty stanowiące podstawę prawną