Lekarz

lekarz

Moduł Lekarza

Podczas wizyty lekarz ma dostęp do kompletnej kartoteki medycznej pacjenta, w tym do historii choroby, zabiegów pielęgniarskich wraz z wynikami oraz automatycznie importowanych wyników badań analitycznych z laboratorium (ErLab). Większość czynności jest obsługiwana z jednego ekranu, co w połączeniu z edytowalnymi szablonami wizyt skraca czas tworzenia dokumentacji i pozwala na błyskawiczne przeprowadzenie wizyty. Oprogramowanie drEryk dysponuje szerokim wachlarzem powiadomień i automatów – program sam przypomina o kwalifikacji do szczepień, które należy wykonać pacjentowi, ostrzega o alergiach, ciąży, nosicielstwie i innych czynnikach ryzyka.

Każda licencja lekarska zawiera:

Moduł Pełna Dokumentacja Medyczna Pacjenta

 • historia wizyt
 • opis przebiegu choroby
 • informacje o schorzeniach stałych
 • informacja o lekach stałych
 • historia badań i wyników
 • historia hospitalizacji i leczenia specjalistycznego
 • historia leków
 • informacja o uczuleniach, uzależnieniach, nosicielstwie
 • wywiad rodzinny i środowiskowy
 • antropometria
 • karty leczenia
 • szablony dla specjalistów (Kardiologia, Stomatologia)

Moduł Zwolnienia ZUS ZLA

 • nadruk zwolnień przez lekarza na drukach ZUS ZLA
 • powiadamianie o konieczności wydrukowania zwolnienia w rejestracji
 • historia zwolnień
 • zwolnienia dla pacjenta i/lub opiekuna

Moduł Druki

Zawiera wzory skierowań, orzeczeń i innych, m.in.:

 • na badania analityczne
 • do pracowni diagnostycznej
 • do specjalisty
 • do szpitala
 • na zabiegi rehabilitacyjne
 • na transport
 • zlecenie na transport pow. 120 km
 • na leczenie uzdrowiskowe
 • do szpitala psychiatrycznego
 • zaświadczenie lekarskie
 • przed zabiegiem
 • dla potrzeb ZUS/KRUS
 • dotyczące kształcenia/zawodu
 • zlecenie dla pielęgniarki
 • zalecenia
 • zlecenie na zaopatrzenie rehabilitacyjne
 • zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne
 • odmowa pacjenta
 • formularze SANEPID
 • informacja dla lekarza kierującego

Moduł Statystyki

 • grupy dyspanseryjne
 • skierowania do szpitala
 • liczba wizyt (z możliwością śledzenia ilości wizyt o podwyższonej płatności – cukrzyca, choroby układu krążenia, choroby górnych dróg oddechowych)
 • skierowania na zabiegi rehabilitacyjne
 • skierowania do specjalistów
 • szczepienia obowiązkowe
 • rozpoznania
 • zlecenia na transport
 • deklaracje
 • osoby przyjęte spoza list aktywnych
 • liczba świadczeń pielęgniarek i położnych
 • świadczenia lekarzy AOS
 • wypisane leki
 • kolejki oczekujących

Moduł Recepty

 • baza leków zawierająca ok. 30 tys. pozycji
 • zaimplementowana aktualna baza leków refundowanych z informacją o poziomach refundacji i cenie urzędowej
 • możliwość rozszerzenia o moduł ChPL zawierający charakterystykę produktu leczniczego (pkt 4.1)
 • informacja o uprawnieniach dodatkowych pacjenta uwzględniana przy podpowiedzi poziomu refundacji leku
 • możliwość dodawania własnych leków
 • możliwość tworzenia szablonów leków robionych
 • powtarzanie leków stałych
 • lista leków podręcznych
 • powielanie recept na 2 i 3 miesiące
 • historia recept
 • własne opisy leków
 • wystawianie recept ‘pro familiae’, ‘pro auctore’, ‘pro medico’
 • możliwość wydruku zarówno na gotowych formularzach recept, jak też na czystych kartkach

Moduł Słowniki

 • ICD10
 • ICD9
 • TERYT
 • uprawnienia do świadczeń
 • specjalności i grupy zawodowe
 • możliwość edycji własnych słowników (laboratoria i pracownie diagnostyczne, instytucje zlecające, szkoły i inne)

| oprogramowanie drEryk |
| Moduł Sprawozdawczość | Moduł Kierownik medyczny | Moduł Rejestracja | Moduł Lekarz |
| Moduły pielęgniarskie | Moduł Dokumentacja zewnętrzna | ErLab | Moduł Usługi prywatne |