Pielęgniarka

gabinet pielęgniarki

Moduł Gabinet Zabiegowy

 • punkt pobrań
  • informacja o wystawionych przez lekarza skierowaniach
  • możliwość wprowadzenia danych: waga, DZM, numer próbki
  • informacja o pobranych materiałach
  • wydruk skierowania
  • wprowadzenie informacji o kodzie kreskowym próbki
  • wprowadzenie wyników wykonanych badań
  • zlecenie badań komercyjnych
 • rejestr świadczeń gabinetu zabiegowego
  • szczepienia
  • iniekcje
  • pomiary (EKG, ciśnienia)
  • pobranie materiału do badań

Moduł Pielęgniarki Środowiskowej

 • realizacja świadczeń z Katalogu Pielęgniarki Środowiskowej
 • szablony zabiegów
  • karta wywiadu środowiskowo – rodzinnego
  • kwalifikacja do objęcia pacjenta opieką pielęgniarki
  • karta wizyty patronażowej pielęgniarki środowiskowej
 • szablony kart opieki
  • karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej
  • karta środowiska epidemiologicznego
 • moduł rozliczeń
  • świadczenia udzielone w ramach profilaktyki gruźlicy
  • świadczenia udzielone w nagłych wypadkach osobom spoza gminy
  • świadczenia udzielone w nagłych przypadkach obcokrajowcom
  • raport zbiorczy POZ
 • księga ruchu chorych
 • wprowadzanie pacjenta do bazy (w tym pacjenta spoza gminy, z Unii Europejskiej, spoza UE)
 • wprowadzanie, drukowanie i zarządzanie deklaracjami

Moduł Położnej

 • rejestracja i rozliczenia świadczeń, w tym:
  • wizyta patronażowa
  • edukacja przedporodowa
  • opieka pooperacyjna
  • świadczenia udzielone w nagłych wypadkach osobom spoza gminy
  • świadczenia udzielone w nagłych przypadkach obcokrajowcom
 • księga ruchu chorych
 • szablony kart opieki
  • karta indywidualnej opieki prowadzonej przez położną
  • karta opieki nad kobietą ciężarną
  • karta opieki nad położnicą
  • karta opieki nad noworodkiem
 • szablony własne

Moduł Pielęgniarki Szkolnej

 • dokumentacja medyczna ucznia – indywidualna i zbiorowa
  • fluoryzacja
  • pogadanka
  • grupa WF
  • testy przesiewowe
  • sprawdzenie czystości
  • badania bilansowe
 • wprowadzanie, drukowanie i zarządzanie deklaracjami
 • zbiorcze zarządzanie deklaracjami uczniów (wprowadzanie, usuwanie, zmiana roku, klasy)
 • grupowe zarządzanie populacją uczniów

| oprogramowanie drEryk |
| Moduł Sprawozdawczość | Moduł Kierownik medyczny | Moduł Rejestracja | Moduł Lekarz |
| Moduły pielęgniarskie | Moduł Dokumentacja zewnętrzna | ErLab | Moduł Usługi prywatne |