Manage Engine

manageengine-logoHelpdesk | systemy obsługi zgłoszeń

ServiceDesk Plus

jest opartym na przeglądarce internetowej kompletnym systemem helpdesk oraz zarządzania zasobami zgodnym z biblioteką ITIL. W jednym pakiecie zintegrowane są takie moduły, jak zarządzanie incydentami, problemami, zmianami, katalog usług, ewidencja zasobów, zakupy IT, zarządzanie umowami serwisowymi, portal samoobsługowy, zarządzanie licencjami oraz baza wiedzy. Oprogramowanie dostępne w wersji polskiej. Oprogramowanie, oprócz wersji dostępnych dla wewnętrznych działów IT, dostępne jest również w wersjach dla firm MSP (Managed Service Provider), a także w wersji w chmurze.

SupportCenter Plus

jest opartą na przeglądarce internetowej aplikacją wspomagającą obsługę klienta. Oferuje Rejestrację Zgłoszeń, Zarządzanie Kontami i Kontaktami, Zarządzanie umowami SLA oraz Bazę Wiedzy, a wszystko w bardzo przystępnej cenie. Oprogramowanie to wspomaga śledzenie i rozwiązywanie problemów występujących u klientów, podnosząc poziom zadowolenia i jakość serwisu firmy. Oprogramowanie dostępne w wersji polskiej.

ServiceDesk Plus On-Demand

jest opartym kompletnym systemem help desk oraz zarządzania zasobami zgodnym z biblioteką ITIL, dostarczanym w modelu SaaS. W jednym pakiecie zintegrowane są takie moduły, jak zarządzanie incydentami, problemami, zmianami, katalog usług, ewidencja zasobów, zakupy IT, zarządzanie umowami serwisowymi, portal samoobsługowy, zarządzanie licencjami oraz baza wiedzy. Oprogramowanie dostępne w wersji polskiej.

Active Directory | narzędzia do zarządzania, raportowania i audytu

ADManager Plus

narzędzie oparte na przeglądarce sieciowej, wspomagające zarządzanie usługami katalogowymi Active Directory. Oprogramowanie posiada prosty i bardzo intuicyjny interfejs użytkownika ułatwiający zarządzanie usługami katalogowymi. Nie wymaga korzystania z linii poleceń systemowych oraz skryptów. Generator raportów oferowany przez ADManager Plus pozwala na szybkie i elastyczne tworzenie i eksportowanie wszechstronnych raportów w wymaganym formacie. Scentralizowana kontrola oraz efektywne zarządzanie użytkownikami poprzez wprowadzenie dostępu w zależności od roli/funkcji pełnionej przez użytkownika w systemie. Ograniczony dostęp do informacji chronionej pozwala na zapewnienie integralności oraz kontroli całego środowiska systemowego.
ADAudit Plus
jest narzędziem audytowania zmian i powiadamiania w rozproszonych środowiskach Active Directory. Spełnia najbardziej restrykcyjne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, audytów, zgodności zdefiniowanych przez organy regulacyjne. Dostarcza administratorom odpowiednich narzędzi wspierających zarządzanie zmianą. AD Audit Plus dostarcza kompleksowych raportów i powiadomień, które są łatwo zrozumiałe nawet dla nietechnicznych osób. Raporty odpowiadają na kluczowe pytania dotyczące audytu Active Directory: „Kto” zrobił „jaką” akcję, „kiedy” i z „jakiego” miejsca. Narzędzie pokazuje nie tylko dane powiązane ze zmianą, ale także pozwala na eksport wyników do xls, html, pdf oraz csv.

ADSelfService Plus

to bezpieczne narzędzie przeznaczone dla użytkownika końcowego. Pomaga zarządzać kontem w domenie. Aplikacja daje użytkownikom możliwość: resetowania hasła, odblokowania konta, aktualizacji danych w środowisku Active Directory dzięki temu możemy w znaczny sposób ograniczyć incydenty generowane w naszym systemie Helpdesk.

Active Directory

podczas swojego cyklu życia nie ulegnie żadnej katastrofie, czy też przypadkowym usunięciom danych. Dane te są krytyczne dla organizacji każdej wielkości, dlatego wykonywanie kopii zapasowych AD i możliwość szybkiego przywracania powinny być priorytetowym zadaniem administratorów IT, a sama ich realizacja jak najmniej czasochłonna, aby nie zakłócić działania biznesu. W celu wyeliminowania takich przestojów i zapewnienia ciągłości biznesowej stworzony został program RecoveryManager Plus, który jest wyposażony w narzędzia prostego tworzenia kopii zapasowych usługi Active Directory i funkcji szczegółowego przywracania, które całkowicie zautomatyzuje te procesy.

ExchangeReporter Plus

to oparte o przeglądarkę internetową, narzędzie służące do analizy i raportowania serwerów Exchange. Rozwiązanie posiada ponad 100 gotowych raportów, pozwalających na dokładną i dogłębną analizę każdej infrastruktury poczty elektronicznej Exchange.

Monitoring IT | zarządzanie wydajnością infrastruktury IT

OpManager

jest opartym na przeglądarce internetowej kompletnym systemem do monitoringu infrastruktury IT. System łączy w sobie monitoring urządzeń sieciowych, serwerów, aplikacji, usług, procesów, monitoring Windows, Linux oraz innych elementów infrastruktury IT, takich jak UPSy czy drukarki sieciowe.

Applications Manager

jest opartym na przeglądarce internetowej kompletnym systemem APM (Application Performance Management) umożliwiającym monitorowanie aplikacji i zarządzanie usługami IT. System bada wydajność i dostępność poszczególnych aplikacji biznesowych realizujących określoną usługę IT i dzięki czytelnym raportom analitycznym pomaga ocenić optymalny poziom wykorzystania jej poszczególnych komponentów. Rozwiązanie znacznie ułatwia realizację procesów zarządzania w IT związanych z monitoringiem wydajności usług IT, analizą dostarczanych danych i podejmowaniem decyzji operacyjnych.

NetFlow Analyzer

jest opartym na przeglądarce internetowej, nie wymagającym żadnych sprzętowych sond, narzędziem realizującym monitoring sieci pod kątem potoku danych oraz analizę ruchu. Optymalizuje sieci w tysiącach różnych korporacji dzięki czemu pomaga lepiej wykorzystać przepustowość łącz. NetFlow Analyzer jest kolektorem strumieni NetFlow, sFlow, JFlow (i innych technologii wspierających monitorowanie sieci). W blisko 4000 organizacji narzędzie zdobywa zaufanie dzięki dostarczaniu informacji o zachowaniu sieci w czasie rzeczywistym i ogólnym wpływie ruchu na sieć.

DeviceExpert

jest systemem wspierającym zarządzanie konfiguracją urządzeń sieciowych. Wykorzystując ten system w naszym środowisku IT mamy możliwość definiowania harmonogramu backupów plików konfiguracyjnych, porównywania dwóch konfiguracji, tworzenia konfiguracji bazowych i aktualnych, a co najważniejsze, dystrybucji wybranych linii konfiguracyjnych na zdefiniowaną grupę urządzeń przy pomocy jednego przycisku.

OpStor

jest niezależnym systemem monitoringu systemów SAN (Storage Area Network) i NAS (Network Attached Storage), od takich producentów jak: EMC, HP, IBM, Promise, Fibrenetix, Cisco, Brocade, DELL, ADIC, SUN, QLogic, Emulex, JNI i wiele innych. OpStor zapewnia szczegółową analizę wydajności systemów dzięki zintegrowanym widokom środowiska storage co znacznie obniża poziom niedostępności i umożliwia szybsze reagowanie na problemy.

OpUtils

jest narzędziem zarządzania adresacją IP w sieci korporacyjnej. System prezentuje wykorzystanie adresów IP w poszczególnych podsieciach i segmentach infrastruktury, informując administratorów sieciowych o dostępności ad¬resu, jego zajętości, tymczasowości, itp. Składa się z po¬nad 30 narzędzi takich jak: diagnostyka sieci, monitoring adresów, monitoring sieci, funkcji SNMP. Zapewnia również możliwość tworzenia własnych funkcji SNMP do monitoro¬wania urządzeń w oparciu o biblioteki MIB. System umożli¬wia rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem portami przełączników i adresacją w sieciach. Dzięki rapor¬tom inwentaryzacji, urządzeń SNMP, systemów złodziej¬skich, dostępnych adresów IP, adresów MAC, system po¬zwala administratorom sieciowym utrzymać aktualny obraz sieci bez konieczności ciągłej i ręcznej aktualizacji informacji statycznych.

SQLDBManager Plus

jest systemem do monitorowania Microsoft SQL Server, który pozwala administratorom zapewnić wysoką dostępność i wydajność swoich krytycznych serwerów baz danych. SQLDBManager Plus zapewnia całościowy obraz wszystkich produkcyjnych baz danych oraz pomaga administratorom baz danych(DBA) sprawdzać wykorzystanie bazy danych, planować pojemność i rozwiązywać problemy związane z wydajnością zapewniając prawidłowe działanie 24×7.

TopoMapper Plus

to proste i wygodne w obsłudze narzędzie dynamicznego wykrywania urządzeń sieciowych warstwy 2 (OSI). Dzięki niemu administratorzy mogą wizualizować całą sieć do postaci aktywnej mapy. System automatycznie wykrywa, mapuje i raportuje kompletny zestaw urządzeń typu serwery, stacje robocze, maszyny wirtualne, zapory, dostępnych w sieci organizacyjnej. System posiada również funkcje okresowego skanowania sieci, utrzymując aktualność prezentowanych map, które można również eksportować do plików PDF.

RackBuilder Plus

to oprogramowanie do wizualizacji centrum danych, które umożliwia stworzenie wirtualnego odwzorowania serwerowni i szaf rackowych w 3D oraz zarządzać przestrzenią i możliwościami dla lepszej wydajności. Dynamiczny widok 3D prezentuję na żywo stan zdrowia urządzeń w każdej szafie rackowej. Wszelkie usterki lub problemy są sygnalizowane za pomocą kodów kolorów i klikając na wybrane urządzenia można dostać się do szczegółów konkretnego urządzenia.

CI Manager Plus

jest narzędziem do monitorowania urządzeń Cisco UCS. Wykorzystując Cisco UCS XML API, system pomaga w monitorowaniu urządzeń Cisco UCS oraz ich komponentów w centrach danych. UCS Monitoring posiada funkcję generowania map 2D, które pokazują zależności pomiędzy hostami, klastrami oraz VMs obecnymi w UCS.

VM Manager Plus

to darmowe oprogramowanie do wirtualizacji, które monitoruje maszyny wirtualne, hosty i magazyny danych z różnych platform takich jak VMware, Hyper-V i XenServer. System aktywnie monitoruje krytyczne wskaźniki wydajności, takie jak CPU, pamięć, użycie dysku, sieci, wymiany pamięci, opóźnienia odczytu/zapisu i wiele innych. VM Manager Plus monitoruje również migrację maszyn wirtualnych i aktualizuje mapę relacji VM-host automatycznie.

Inwentaryzacja i zarządzanie zasobami IT

SNOW – Lider rozwiązań SAM

Inwentaryzacja z wykorzystaniem multi-platformy Snow, jest idealnym rozwiązaniem do zarządzania heterogenicznym środowiskiem w sieci, gdzie organizacje potrzebują inwentaryzować stacje robocze i serwery, identyfikować każde oprogramowanie zainstalowane w sieci i śledzić wykorzystanie aplikacji wraz z kosztami jakie ponosi i jakie mógłby ponieść biznes. SNOW – to lider wśród rozwiązań Software Asset Management. Jest to zintegrowana platforma służąca do zarządzania całością zasobów i licencji w organizacji.

Desktop Central

to zintegrowane oprogramowanie do zarządzania komputerami i urządzeniami przenośnymi, które pomaga zarządzać z jednego centralnego miejsca serwerami, laptopami, stacjami roboczymi, smartfonami i tabletami. Pozwala on zautomatyzować typowe czynności obsługi komputerów, takie jak instalowanie poprawek, dystrybucja oprogramowania, zarządzanie zasobami IT, zarządzanie licencjami oprogramowania, monitorowanie statystyk wykorzystania oprogramowania, zarządzanie korzystaniem z urządzeń USB, przejmowanie kontroli nad zdalnymi pulpitami i inne. Obsługuje zarówno systemy operacyjne Windows, jak i Mac.

OS Deployer

to kompleksowe narzędzie dystrybucji systemów operacyjnych, które pozwala na tworzenie obrazów systemów i aplikacji a następnie szybką i łatwą instalację na komputerach w przedsiębiorstwie. Dzięki możliwości tworzenia i dystrybucji obrazów systemów operacyjnych OS Deployer pomaga stworzyć i szybko zaimplementować standardowy system operacyjny dla całej organizacji, redukując liczbę godzin potrzebną na wsparcie, trening i zarządzanie. OS Deployer tworzy dokładną kopię dysku twardego zawierającą standardową konfigurację, system operacyjny i wszystkie aplikacje, która może być zainstalowana na wielu komputerach jednocześnie.

AssetExplorer

jest kompletnym rozwiązaniem zarządzania zasobami IT. Oferuje kontrolowanie i przegląd całości infrastruktury przedsiębiorstwa, zarówno IT, jak i zasobów nie związanych z informatyką. Za pomocą ManageEngine AssetExplorer administrator z jednego miejsca może śledzić i zarządzać przekazywaniem własności wszystkich zasobów. System skanuje i poddaje auditowi wszystkie stacje robocze w sieci LAN, WAN i VPN. AssetExplorer podłącza się do Active Directory i skanuje wszystkie znalezione tam stacje robocze. Przy użyciu skanowania sieciowego AssetExplorer potrafi odnaleźć stacje robocze oparte na systemie Linux, drukarki sieciowe, routery oraz switche. Szczegółowy raport skanowania umożliwia wgląd w szczegóły zainstalowanego na stacjach roboczych sprzętu, jak i zainstalowanego tam oprogramowania. Osoby zarządzające zasobami w firmie przy pomocy raportów mogą otrzymać szczegółowe dane na temat zainstalowanego na stacjach roboczych sprzętu i oprogramowania.

Print Manager Plus

to oprogramowanie do zarządzania wydrukami. Redefiniuje zarządzanie drukiem, dając przedsiębiorstwom bezprecedensową kontrolę, dostęp i wgląd w ich środowisko wydruków. Doskonalone przez dziesięciolecia, stosowane w organizacjach na całym świecie, oprogramowanie reprezentuje najnowocześniejsze technologie mające na celu zmniejszenie kosztów i zapewnienie większej inteligencji drukowania.