Sprawozdawczość

dr Eryk - sprawozdawczość NFZ, przyjemne wprowadzenie, bezproblemowe rozliczenie, drEryk, moduł sprawozdawczość, moduł korekty, moduł raporty dla GUS

Moduł Sprawozdawczość NFZ

Oprogramowanie drEryk pozwala na kompleksowe rozliczanie i sprawozdawczość do NFZ we wszystkich województwach w kraju.
Moduł Rozliczeń pracując w tle, na bieżąco weryfikuje poprawność wprowadzanych danych, informując Użytkownika o konieczności ewentualnych uzupełnień. Gromadzi niezbędne informacje automatyzując proces rozliczania, dzięki czemu tworzenie raportów i prowadzenie rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia jest poprawne i łatwe.

 • raport deklaracji
 • raport świadczeń POZ (w tym rozliczenia pacjentów z UE, spoza gminy, szczepień, bilansów, patronaży)
 • raport zbiorczy POZ
 • raport świadczeń AOS
 • raport kolejek oczekujących
 • raport świadczeń OPD
 • raport świadczeń REH
 • faktury/rachunki

Moduł Korekty

 • edycja wizyt
 • korekta błędów w świadczeniach odrzuconych przez NFZ
 • korekta świadczeń rozliczonych przez NFZ
 • korekta rachunków
 • zmiana komórek
 • aktualizacja deklaracji

Moduł Raporty dla GUS

 • MZ 11
 • ZD-3
 • MZ 55
 • zgłoszenia do SANEPID

| oprogramowanie drEryk |
| Moduł Sprawozdawczość | Moduł Kierownik medyczny | Moduł Rejestracja | Moduł Lekarz |
| Moduły pielęgniarskie | Moduł Dokumentacja zewnętrzna | ErLab | Moduł Usługi prywatne |