Malwarebytes

Malwarebytes logo

Malwarebytes Endpoint Protection

Punkty końcowe w firmach nieustannie padają ofiarami ataków. Wystarczy jedna udana infekcja złośliwego oprogramowania, aby cyberprzestępcy otrzymali furtkę niezbędną do pozyskania wrażliwych danych organizacji.

Oprogramowanie Malwarebytes Endpoint Protection to scentralizowana, oparta na chmurze ochrona punktów końcowych za pomocą jednego lekkiego agenta.

Ochrona wielowektorowa

Właściwe podejście do zabezpieczania punktów końcowych wymaga ochrony wielowektorowej. Technologia ochrony wielowektorowej obejmuje szereg warstw technologii zwalczających zaawansowane zagrożenia wykorzystujące różne wektory i techniki ataku.

Wielowarstwowe podejście pozwala chronić punkty końcowe przed wszystkimi typami zagrożeń dzięki zastosowaniu statycznych i dynamicznych technik wykrywania, zdolnych powstrzymywać ataki na wszystkich etapach. Dzięki temu zapewnia ochronę przed wszystkimi typami infekcji — od tradycyjnych wirusów po przyszłe zaawansowane zagrożenia.

Technologia Malwarebytes Endpoint Protection obejmuje 7 warstw ochrony:

  • Hartowanie aplikacji;
  • Ochrona sieci Web;
  • Ochrona przed wykorzystywaniem luk w oprogramowaniu;
  • Ochrona zachowań aplikacji;
  • Analiza zawartości;
  • Wykrywanie anomalii dzięki uczeniu maszynowemu;
  • Zapobieganie działaniu oprogramowania ransomware.

Zintegrowane funkcje usuwania skutków ataków

Funkcje te zapewniają natychmiastową reakcję w przypadku wystąpienia infekcji. Zastrzeżony mechanizm Linking Engine Remediation pozwala na kompletne i dokładne przywracanie prawidłowego stanu technicznego punktów końcowych z zachowaniem minimalnego wpływu na użytkowników.

Platforma chmurowa Malwarebytes

Platforma chmurowa pozwala na dostarczanie produktu Malwarebytes Endpoint Protection za pośrednictwem pojedynczego, ujednoliconego agenta dla punktów końcowych. Dzięki temu procesy wdrażania i zarządzania usługą ulegają uproszczeniu, pozwalając błyskawicznie osiągnąć pożądaną wartość oraz wysoką skalowalność rozwiązania.

Malwarebytes Endpoint Protection and Response

Malwarebytes Endpoint Protection and Response

Rozwiązanie Malwarebytes Endpoint Protection and Response integruje wielowektorową technologię ochrony z możliwością wykrywania i reagowania z poziomu jednego programu.

Zapewnia widoczność punktów końcowych, co umożliwia stałą analizę behawioralną i prowadzenie dochodzeń. Redukuje czas usunięcia zagrożeń typu zero-day i oferuje opcje naprawy problemu wykraczające poza wysyłanie alertów.

Intuicyjne rozwiązanie EDR

Poza 7-warstwową ochroną wielowektorową, Malwarebytes Endpoint Protection and Response obejmuje dodatkowe technologie EDR (Endpoint Detection & Response) oferujące możliwości rozwiązania problemu:

  • Rejestrator aktywności;
  • Trzy tryby Izolacji punktu końcowego;
  • Real Remediation i Ransomware Rollback.

Złożoność rozwiązań EDR zostaje wyeliminowana dzięki intuicyjnemu monitorowaniu punktów końcowych, wykrywaniu zagrożeń i rozwiązywaniu problemów.

Malwarebytes - zapytaj o ofertę