GastroFINANSE Klasyka

GastroFINANSE Klasyka – systemy zarządzające gastronomią

GastroFINANSE jest programem w pełni zintegrowanym z Gastro POS i SZEF.

UNIKALNE CECHY PROGRAMU GASTRO FINANSE:gastrofinanse logo

 • kontroluje wszystkie koszty Twojej gastronomii, nie tylko surowce
 • prosty i intuicyjny w obsłudze
 • odpowiedni dla gastronomii pojedynczej i sieciowej
 • minimum wprowadzania danych, maksimum analiz i zestawień

GŁÓWNE FUNKCJE PROGRAMU:

 • realny wynik finansowy z działalności gastronomicznej
 • analiza kosztów surowcowych, operacyjnych, personalnych
 • zarządzanie zobowiązaniami
 • grafiki pracownicze i inne narzędzia managera gastronomii

FINANSEgastrofinanse wykres

Proste i intuicyjne narzędzie do tworzenia analiz finansowych. Dzięki nim na bieżąco znasz kondycję finansową swojego biznesu gastronomicznego (pojedynczego lub sieci). Prowadząc analizy w programie Gastro Finanse masz poczucie efektywnej kontroli nad swoją gastronomią oraz możliwość wpływania na nią poprzez podejmowanie trafnych decyzji.
Główne funkcje w finansach: WYNIK FINANSOWY, ANALIZA WSZYSTKICH KOSZTÓW, ANALIZA FOOD COST, ANALIZY OKRESOWE, PORÓWNAWCZE

PŁATNOŚCI

Ten moduł generuje zestawienia bieżących i przyszłych zobowiązań wobec Twoich dostawców. Funkcje programu umożliwiają również wygodne rozliczanie uregulowanych zobowiązań (wpłata zwykła, wpłata zbiorcza) oraz podgląd dodatkowych informacji, jak: wskaźniki zadłużenia, charakterystyka obrotów z kontrahentami.
Główne funkcje w płatnościach: ZESTAWIENIA PŁATNOŚCI (bieżące i przyszłe), WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA, OBROTY Z KONTRAHENTAMI, UDZIAŁ DOSTAWCÓW W ZAKUPACH OGÓŁEM

GRAFIKI PRACOWNICZE

Moduł umożliwia Ci wygodne planowanie pracy personelu oraz wydruk: grafików, list obecności, formularzy próśb grafikowych i dyspozycyjności. Planowanie pracy uwzględnia wcześniej zadeklarowane przez pracowników dyspozycyjności.
Analiza kosztów personalnych:
Już na etapie tworzenia grafiku tygodniowego kontrolujesz koszty pracownicze. Program generuje bowiem analizę kosztów personalnych na podstawie tworzonych planów pracy. Jeśli uznasz ją za niezadowalającą, możesz zmieniać grafik dostosowując go do swoich celów kosztowych.

NARZĘDZIA MENAGERA

Narzędzia niezbędne w codziennej pracy managera gastronomii. Główne funkcje:

 • kalkulator marż – korzystaj kiedy tworzysz nowe dania lub całe menu
 • inwentaryzacja dzienna – doskonałe narzędzie do wyrywkowej kontroli surowców
 • raport kasowy – kontroluj obrót i stan gotówki w firmie
 • druki – korzystaj z wzorów umów i druków wewnętrznych dla gastronomii

| Gastro POS | Gastro SZEF | Centrum Gastro | Gastro FINANSE | LMS |