Zewnętrzna Dokumentacja Medyczna

zewnętrzna dokumentacja medyczna, moduł importu dokumentacji zewnętrznej

Moduł Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Moduł ten umożliwia import oraz eksport plików zewnętrznych do programu drEryk. Pozwala na umieszczanie w kartotekach pacjentów elektronicznej wersji zdjęć RTG, badań USG i innych badań obrazowych, a także konsultacji specjalistycznych, wypisów ze szpitala i wielu innych zewnętrznych dokumentów medycznych odwzorowanych w postaci cyfrowej.

Zapewnia zgodność z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, umożliwiając przechowywanie całej dokumentacji w formie elektronicznej.

Obsługiwane formaty: bmp, tiff, gif, jpeg, xml, rtf, html, xls, txt, csv, pdf.

| oprogramowanie drEryk |
| Moduł Sprawozdawczość | Moduł Kierownik medyczny | Moduł Rejestracja | Moduł Lekarz |
| Moduły pielęgniarskie | Moduł Dokumentacja zewnętrzna | ErLab | Moduł Usługi prywatne |

drEryk-Partner, zewnętrzna dokumentacja medyczna, moduł importu dokumentacji zewnętrznej