Polityka prywatności

Czym są pliki „cookies”?

„Cookies”, czyli ciasteczka to małe pliki składające się z liter i cyfr, które zostają załadowane na komputer lub inne urządzenie (np. dysk twardy komputera, telefon) podczas wizyty na stronie internetowej. Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Większość stron internetowych używa plików „cookies”.

Jakie informacje przechowywane są w plikach „cookies”?

Pliki „cookies” zapisują takie informacje jak: numer IP użytkownika, identyfikator urządzenia, typ i język przeglądarki, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, adres url żądania, historia aktywności na stronie. Dane te gromadzone są w sposób automatyczny i nie są powiązane personalnie z danymi konkretnego użytkownika, a jedynie z urządzeniem, na którym zostały zapisane.

Do czego służą pliki „cookies”?

Informacje zapisane w ciasteczkach umożliwiają rozpoznanie użytkownika, ułatwiając w ten sposób m.in. zapamiętanie jego preferencji na stronie, utrzymanie sesji czy obsługę logowania. Pozwala to na zapewnienie optymalnej obsługi wszystkich funkcji serwisu.

Ponadto mogą być wykorzystane do celów tworzenia analiz i anonimowych statystyk odwiedzin strony, co umożliwia zrozumienie potrzeb użytkowników, pozwalając na stałe doskonalenie jakości witryny.

Jakie rodzaje plików „cookies” używane są na naszej stronie?

  • „Cookies” sesyjne – tymczasowe ciasteczka, które istnieją na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej (a dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki). Pozwalają stronom witryny zapamiętać co wybrali użytkownicy na poprzedniej stronie, aby uniknąć ponownego wpisywania informacji.
  • „Cookies” stałe – używane do dostarczania ważnych informacji o ruchu na stronach oraz sposobie w jaki odwiedzający ją wykorzystują. Do zbierania tych danych używane są narzędzia Google Analytics. Te pliki służą wyłącznie do zbierania statystyk dotyczących ruchu na stronie. Okres ich przechowywania zależny jest od ustawień przeglądarki użytkownika.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (np Firefox, Internet Explorer) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Informacje dotyczące przetwarzania danych gromadzonych w plikach „cookies”

Administratorem Danych Osobowych jest Jerzy Pajewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AJ PLUS JERZY PAJEWSKI z siedzibą w 30-314 Kraków, ul. Dworska 23/43, NIP: 679-185-62-19. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, którym jest Jakub Pośnik – w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacji praw z tym związanych, można się z nim kontaktować poprzez adres email: iod@ajp.com.pl.

Podstawę prawną do przetwarzania danych gromadzonych automatycznie w plikach „cookies” stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celach zapewnienia bezpieczeństwa i poprawności funkcjonowania serwisu internetowego. Dane te będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia lub usunięcia plików „cookies” w przeglądarce użytkownika. Ponadto dane gromadzone w celach statystycznych i analitycznych będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym celu lub żądania ich usunięcia, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od ich pozyskania.

Gromadzone dane mogą zostać udostępniane innym firmom, tj. Google Inc – w zakresie korzystania z narzędzi Google Analytics, a także firmom świadczącym usługi hostingowe – w ograniczonym zakresie przechowywania danych. Administrator Danych Osobowych nie przekazuje i nie zamierza przekazywać w przyszłości żadnych danych osobowych do państw trzecich.

Prawa użytkownika

Użytkownik, którego dane są przetwarzane ma prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania swoich danych osobowych w przypadku gdy są one nieprawdziwe, a także do ich uzupełnienia jeśli są niekompletne,
  • całkowitego usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach analitycznych i statystycznych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO).

Zezwolenie użytkownika na umieszczanie plików „cookies” w przeglądarce urządzenia jest dobrowolne, jednak ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na tej stronie internetowej.