GastroSZEF Klasyka

GastroSZEF Klasyka – systemy zarządzające gastronomią

Program GastroSZEF prowadzi gospodarkę magazynową firmy w oparciu o dokumenty magazynowe oraz sprzedaż zrealizowaną na stanowiskach kelnerskich. Kontrolę zużycia surowców, na podstawie założonych kart kalkulacyjnych program wykonuje poprzez odpowiednie rozchody składników potraw, oblicza kalkulacje, marże, wsad oraz ustala zapotrzebowanie na surowcowe.

Ogromną zaletą programu jest możliwość współpracy z kasami rejestrującymi lub stanowiskami kelnerskimi POS. Pozwala to stworzyć całościowy, skomputeryzowany system rozliczenia gastronomii od dostaw surowców, obrotu wewnątrz firmy jak i kontroli rozchodów surowców z tytułu sprzedaży potraw.

 • gastroszef" alt="wystawianie faktury" />
  GastroSZEF

  wystawianie faktury

 • gastroszef wykres 3" alt="analiza sprzedaży" />
  GastroSZEF

  analiza sprzedaży

 • gastroszef 3" alt="receptura artykułu" />
  GastroSZEF

  receptura artykułu

 • gastroszef 2" alt="menu główne" />
  GastroSZEF

  menu główne

 • gastroszef wykres 1" alt="wykres 3D" />
  GastroSZEF

  wykres 3D

 • gastroszef" alt="dostawa towaru" />
  GastroSZEF

  dostawa towaru

 • gastroszef wykres2" alt="wykres sprzedaży 2D" />
  GastroSZEF

  wykres sprzedaży 2D

Funkcje programu GastroSZEF

 • rozliczanie magazynów i zużycia surowców w lokalu gastronomicznym
 • prowadzenie gospodarki wielomagazynowej
 • obsługa firm posiadających wiele lokalizacji zdalnych (Gastro w sieci lokali gastronomicznych)
 • pozwala na wprowadzanie dokumentów dostaw PZ, przesunięć międzymagazynowych MM, rozchodów wewnętrznych, z produkcji i ze sprzedaży
 • informuje o przekroczonych stanach minimalnych, maksymalnych i zalegających magazyny
 • prezentuje stany magazynowe bieżące i wsteczne
 • prezentuje informacje o wszelkich zmianach stanów magazynowych
 • pozwala na wykonywanie rozchodów FIFO ze sprzedaży wg zadanych receptur

Kontrola kosztów – Food Cost

 • prezentuje zużycie surowców na podstawie kart kalkulacyjnych
 • umożliwia porównanie sprzedaży z kosztem
 • wylicza ceny kalkulacyjne potraw według rzeczywistych kosztów zakupu surowców
 • umożliwia wyliczenie marży potraw wraz z sygnalizacją przekroczenia zakładanego przedziału marży optymalnej
 • rozliczanie produkcji gastronomicznej
 • umożliwia produkcję wyrobów gotowych i półproduktów
 • posiada raporty produkcji dziennej
 • informuje o zmianach cen zakupu surowca w stosunku do poprzednich dostaw (kontrola dostaw)
 • informuje o składnikach brakujących do przygotowania potraw

Zaawansowana obsługa zamówień

 • uzgadnia ceny i dostawy (PZ) z fakturami VAT dostawców
 • umożliwia analizę zapotrzebowania na surowce
 • posiada moduł automatycznych zamówień

Inwentaryzacje

 • umożliwia wprowadzanie dostaw metodą elektroniczną z plików lub inwentaryzatorów
 • umożliwia wprowadzanie dokumentów MM, SN za pomocą inwentaryzatora
 • usprawnienie zarządzania lokalem
 • prowadzi dziennik pracy każdego kelnera, jego obroty
 • posiada moduł naliczania prowizji dla pracowników
 • rozliczenia i rabaty
 • kontroluje zapłaty za dostawy i sprzedaż kredytową
 • kontroluje i prezentuje sprzedaż na karty rabatowe przy współpracy z Gastro POS
 • planowanie imprez
 • pozwala na planowanie imprez i wystawianie asygnat magazynowych do nich prezentuje raporty historii artykułów

Wystawianie faktur

 • GastroSZEF posiada również moduł fakturujący i sprzedaży. Umożliwia on wystawianie: faktur zaliczkowych, proforma, faktur do paragonu i faktur VAT marża.

Przejrzyste raporty

 • umożliwia przejrzystą prezentację sprzedaży potraw, napoi, itp. w poszczególnych punktach sprzedaży wg różnych kryteriów i przekrojów
 • wylicza wartość przychodów, rozchodów, sprzedaży w cenach zakupu i sprzedaży oraz osiągniętą marżę na każdy dzień i miesiąc
 • szczegółowe raportowanie stanowisk sprzedaży Gastro (raport podglądowy z POS)

Obsługa gastronomii zamkniętej

 • umożliwia prowadzenie diet, jadłospisów i asygnat (moduł gastronomii zamkniętej)
 • prowadzi raporty żywienia dla gastronomii zamkniętej

Eksport danych do innych systemów

 • umożliwia eksport do systemów finansowo księgowych
 • umożliwia eksport bazy towarowej do programu hotelowego CHART
 • program umożliwia eksport danych do plików: xls, txt, dbf, xml

Gastro w sieci lokali. Centralne zarządzanie siecią restauracji

 • system Gastro jest skalowalny i pozwala na pracę w sieci lokali.

Współpraca z kasami fiskalnymi

 • ogromną zaletą programu jest możliwość podłączenia do komputera kas fiskalnych, na których rejestrują sprzedaż kelnerzy. Pozwala to stworzyć całościowy, skomputeryzowany system rozliczania gastronomii od dostaw surowców do sprzedaży potraw.

Współpraca z systemami księgowymi

 • CDN Optima, Symfonia, Sun, Navision, Trawers, ProFINN2000, Teta, Rewizor, Exact, Raks, CDN KH,

Program umożliwia również eksport danych księgowych do plików: txt, xls, dbf, xml.

| Gastro POS | Gastro SZEF | Centrum Gastro | Gastro FINANSE | LMS |