Gastro SZEF

GASTRO SZEF – zarządzanie lokalem gastronomicznym w nowej odsłonie

Gastro SZEFProgram Gastro SZEF prowadzi gospodarkę magazynową firmy w oparciu o dokumenty magazynowe oraz sprzedaż zrealizowaną na stanowiskach kelnerskich.

Narzędzia ułatwiające zarządzanie

Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w programnie Gastro SZEF usprawnia zarządzanie każdym lokalem gastronomicznym. System zapewnia dostęp do wielu praktycznych analiz i raportów. Analizy wspierają bieżącą pracę kierownictwa np. odpowiadają na pytanie – jak funkcjonuje nowa promocja, czy pomagają w podejmowaniu decyzji o charakterze strategicznym, zapewniając szybki wgląd w rezultaty wcześniej podejmowanych działań.

 • Gastro SZEFkontrola zużycia surowców na podstawie założonych receptur, wykonywanie rozchodów składników potraw, tworzenie kalkulacji, obliczanie marży, wyliczanie wsadu oraz zapotrzebowania na surowce,
 • możliwość automatycznej dekretacji do systemów finansowo-księgowych,
 • dostęp do wielu praktycznych analiz i raportów wspierających pracę managera oraz łatwość w tworzeniu nowych indywidualnych zestawień,
 • możliwość graficznej prezentacji dowolnych zestawień.

Rozliczanie magazynów i zużycia surowców

 • wprowadzanie dokumentów dostaw PZ, przesunięć międzymagazynowych MM, rozchodów wewnętrznych, z produkcji i ze sprzedaży,
 • wprowadzanie dokumentów sprzedaży (faktury, WZ),
 • obsługa dokumentów kasowych KP, KW,
 • informowanie o przekroczonych stanach minimalnych, maksymalnych i zalegających magazyny; kontrola terminów przydatności,
 • prowadzenie gospodarki wielomagazynowej; stany magazynowe bieżące i wsteczne,
 • informowanie o wszelkich zmianach stanów magazynowych; rozchody FIFO ze sprzedaży wg zadanych receptur; inwentaryzacje.

Kontrola kosztów – FOOD COST i BEVERAGE COST

 • prezentacja zużycia surowców na podstawie receptur,
 • porównanie sprzedaży z kosztem,
 • wyliczanie cen kalkulacyjnych potraw, drinków, napojów według rzeczywistych kosztów zakupu surowców,
 • wyliczenie marży potraw wraz z sygnalizacją przekroczenia zakładanego przedziału marży optymalnej.

Rozliczanie produkcji gastronomicznej

 • rozliczanie produkcji wyrobów gotowych i półproduktów,
 • raporty produkcji dziennej,
 • informacje o zmianach cen zakupu surowca w stosunku do poprzednich dostaw (kontrola dostaw),
 • informacje o składnikach brakujących do przygotowania potraw.

Dokumenty, inwentaryzacje

 • wprowadzanie dokumentów i inwentaryzacji za pomocą „kolektora danych”,
 • inwentaryzacje pełne i częściowe,
 • inwentaryzacje dzienne.

Usprawnienie zarządzania lokalem

 • planowanie imprez,
 • przygotowywanie asygnaty magazynowej na podstawie planowanej imprezy.

Zaawansowana obsługa zamówień

 • uzgodnienie dokumentów dostaw (PZ) z końcową fakturą dostawcy,
 • moduł automatycznych zamówień.

Obsługa gastronomii zamkniętej

 • automatyczny rozchód na podstawie jadłospisu,
 • możliwość wyliczania wartości energetycznych danego posiłku.

Przejrzyste raporty

 • wartość przychodów, rozchodów, sprzedaży w cenach zakupu i sprzedaży oraz osiągniętej marży na każdy dzień i miesiąc,
 • szczegółowe raportowanie stanowisk sprzedaży Gastro (raport podglądowy z POS),
 • eksport bazy towarowej do programu hotelowego CHART,
 • eksport plików do programu Excel,
 • przejrzyste zestawienia sprzedaży,
 • zestawienia wg grup towarowych artykułów itp.

Współpraca z Gastro POS

 • definiowanie towarów, grup towarowych dla POS-a (w tym możliwość zagnieżdżania podgrup),
 • definiowanie jednocześnie wielu towarów (funkcja „Dodaj wiele”),
 • definiowanie szablonów przycisków grup towarowych i towarów (kolor, układ, czcionka),
 • możliwość definiowania rabatów, kart klienta, szablonów kart rabatowych, depozytowych, lojalnościowych itp.

Gastro POSNowe GastroCentrum GASTROGastro FINANSEminiPOSmojeGastroSystem lojalnościowy LMSSystem Monitorów Kuchennych KDSSystemy przywoławcze LRSUrządzenia dotykowe Posiflex