S4H CHEF

S4H CHEF – aplikacja rozliczeniowo-magazynowa

S4H CHEF logoS4H CHEF to prosta w obsłudze, okienkowa aplikacja rozliczeniowo-magazynowa wyróżniająca się zaawansowanym systemem raportowania, dzięki któremu zawsze otrzymasz zestawienia jakie są Tobie potrzebne.

Aplikacja umożliwia przede wszystkim obsługę dokumentów magazynowych: przyjęć, rozchodów, operacji międzymagazynowych, produkcji, rozbioru, asygnat magazynowych, inwentaryzacji magazynów.

S4H CHEF to również zaawansowane narzędzie zarządzania wszystkimi współpracującymi z nim modułami z jednego miejsca. Łatwa możliwość edycji poszczególnych produktów, sprawdzanie ich stanów magazynowych, generowanie raportów i składanie zamówień sprawiają, że S4H CHEF jest jednym z najbardziej zaawansowanych systemów na rynku.

Wybrane zalety programu S4H CHEF:

 • możliwość definiowania własnych dokumentów opartych o przygotowane źródło danych;
 • definiowalne widoki tabel z możliwością ich prostego grupowania, filtrowania i porządkowania;
 • graficzne wykresy reprezentujące dane;
 • możliwość definiowania własnych lub zmiany istniejących dokumentów we wbudowanym edytorze;
 • możliwość eksportowania dokumentów i zestawień do popularnych formatów, m.in.: pdf, html, rtf, xls, bmp, jpg, przy czym eksport działa zgodnie z technologią WYSIWYG (ang. „What You See Is What You Get”, czyli „to co widzisz jest tym co otrzymasz”);
 • niemodalny charakter działania aplikacji, tj. możliwość obsługi wielu okien jednocześnie (nie trzeba przerywać wprowadzania dostawy, aby wykonać zestawienie stanów).

Moduły dodatkowe dla S4H CHEF:

 1. Analizy

  Program do gastronomii S4H CHEF poza standardowymi zestawieniami dotyczącymi sprzedaży, zakupów i rozchodów magazynowych, pozwala użytkownikowi na samodzielne określenie rodzaju danych, jaki ma być uzyskany w formie raportu.

  Służy do tego specjalny moduł ANALIZ wykorzystujący tzw. tabele przestawne. Jest to obecnie najnowocześniejsze narzędzie wykorzystywane w aplikacjach menadżerskich i umieszcza S4H CHEF wśród najwyższych standardów.

  Zalety modułu ANALIZY:

  • dowolna forma zestawień: tabela, wykres graficzny;
  • dowolne filtrowanie zakresu danych;
  • eksport zestawień do popularnych formatów: pdf, xls, jpg, html z wykorzystaniem technologii WYSIWYG, czyli „to co widzisz jest tym co otrzymasz”;
  • intuicyjne i proste tabele przestawne (kostki OLAP) z możliwością zapamiętywania własnych układów i generowania wykresów słupkowych działających w technologii „drill-down” (przechodzenie od ogółu do szczegółu przez wybór słupka na wykresie).
 2. Eksport do systemów FK

  Moduł umożliwia definiowanie schematów dekretacji dokumentów wraz z obsługą eksportu danych do systemów finansowo-księgowych.

 3. Gastronomia zamknięta

  Moduł Gastronomia zamknięta oferuje funkcje do definiowania posiłków, diet, grup żywieniowych (płatników) oraz tworzenia jadłospisów i asygnat niezbędnych do obsługi żywienia gości w hotelach, sanatoriach czy też ośrodkach wypoczynkowych. Dodatkowo umożliwia obsługę firm cateringowych specjalizujących się w dowozie żywienia spełniającego wymagania dietetyczne.

 4. Planowanie imprez

  Szybkie i sprawne planowanie imprez i bankietów:

  • wyliczenie kosztu całości, na osobę, marży procentowej i zysku;
  • automatyczne wskazania zapotrzebowania surowcowego do wykonania imprezy;
  • dopasowanie cen wg indywidualnie ustalonych kryteriów;
  • utworzenie oferty dla klienta końcowego;
  • wystawienie faktury pro forma, zaliczkowej i końcowej;
  • możliwość automatycznego wczytania do rachunku S4H POS pozycji z dokumentu planowania imprez.
 5. Remanent za pomocą wagi

  Moduł pozwalający prowadzić inwentaryzację niepełnych butelek w barze za pomocą wagi oraz czytnika kodów kreskowych.

 6. Sieć lokali
  S4H CHEF Sieć lokali

  S4H CHEF Sieć lokali

  Moduł Sieć lokali pozwala na prowadzenie całej sieci punktów sprzedaży połączonych w jeden system, co ułatwia ich kontrolowanie i sprawdzanie stanów magazynowych, jak również wszystkich pozostałych danych generowanych przez poszczególne moduły S4H.

  Innowacyjny system synchronizacji pozwala przy użyciu jednego modułu S4H CHEF zarządzać siecią lokali, dane są przesyłane tak często jak tego wymagasz, jesteś zawsze na bieżąco informowany o stanie Twojej firmy.

 7. Podgląd z kamer

  Moduł Podgląd z kamer pozwala na obsługę prostego monitoringu w oparciu o 1 lub 2 kamerki USB.

 8. Synchronizacja POS

  Moduł uproszczony synchronizujący tylko dane sprzedaży i słowniki w sieci.

 9. Transmisja z kasami fiskalnymi

  Moduł pozwala na programowanie bazy towarowej oraz odczyt sprzedaży z kas fiskalnych podłączonych do komputera.

 10. Planowanie

  Moduł Planowanie umożliwia planowanie budżetu i obłożeń wraz z generowaniem zestawień wykonania budżetu w stosunku do wartości planowanej.

 11. Procesy produkcyjne i zamówienia produkcji

  S4H oferuje kilka opcji, aby producenci spełniali swoje wyjątkowe wymagania w zakresie zarządzania każdym procesem biznesowym, niezależnie od branży.

  Procesy produkcyjne

  Moduł Procesy produkcyjne przewidziany jest dla dużych zakładów produkcyjnych jak i małych rodzinnych wytwórni, wytwarzających produkty finalne składające się z półproduktów. Umożliwia rozliczenie produkcji na każdą skalę.

  Dla towarów produkowanych bezpośrednio, w systemie S4H można zdefiniować recepturę składającą się z kolejnych zagłębień. Oprócz wygenerowanego automatycznie drzewa procesów podległych, system pozwala na zdefiniowanie dla każdego procesu istotnych parametrów technologicznych, takich jak:

  • minimalna ilość produkowana – system pilnuje by nie zaplanować procesu zbyt małego tzn. takiego, gdzie produkcja jest nieopłacalna lub wręcz niemożliwa;
  • ilość produkowana jednorazowo – maksymalna ilość produkowana dla danego typu procesu (najczęściej jest to pojemność pieca lub innego urządzenia używanego do produkcji);
  • pracochłonność – niezbędna do określenia potrzebnych zasobów ludzkich;
  • czas produkcji – określenie jaki czas jest potrzebny na wykonanie procesu.

   

  Zamówienia produkcji

  Po zdefiniowaniu wszystkich procesów produkcyjnych, moduł ten pozwala wprowadzać zamówienia produkcji. Zamówienia produkcji mogą być składane zarówno przez jednostki własne producenta (sklepy firmowe) lub przez kontrahentów zewnętrznych. Dokumenty zamówień produkcji mogą być wprowadzane w placówkach posiadających oprogramowanie S4H, mogą być też wpisywane na systemowych kasach fiskalnych ECR (Posnet Neo lub Posnet Combo). Przesyłanie danych z placówek lub kas do centrali odbywa się w sposób automatyczny.

  W fabryce po spłynięciu zamówień operator otrzymuje wygodny ekran do obsługi zamówienia łącznego, oparty na tabeli przestawnej pozwalającej zmieniać widok zależnie od potrzeb operatora w bardzo wygodny i płynny sposób. W tym miejscu mamy też możliwość drukowania zestawień, które są w pełni definiowalne przez użytkownika. Można także automatycznie generować dokumenty transferu lub procesy produkcyjne. Tabela pozwala użytkownikowi zapisywać układy kolumn tak by mógł szybko przełączać się między różnymi widokami. Użytkownik ma tutaj możliwość edycji zamówień zarówno od strony pojedynczych pozycji jak i od strony wartości sumarycznej, która zostanie automatycznie rozdzielona proporcjonalnie na odbiorców.

Zapoznaj się z możliwościami oprogramowania S4H!

s4h logoS4H POS logoS4H CHEF logoS4H CRM logoS4H KDS logoS4H POS Lite logoS4H Catering logoZamów.S4HONLINE logoS4H Stolik ONLINE logoS4HONLINE PanelManager logo