drEryk

dr eryk oprogramowanie drEryk

drEryk – profesjonalne oprogramowanie dla podmiotów leczniczych

dreryk to profesjonalne oprogramowanie zapewniające wygodną obsługę podmiotu leczniczego z przyjaznym i czytelnym interfejsem Użytkownika. Program powstał z inicjatywy lekarzy i został zaprojektowany z myślą o personelu. Doceniany przez lekarzy m.in. za wygodę obsługi i widok wszystkich elementów wizyty na jednym ekranie, przyczynia się do znacznego skrócenia czasu pracy.

dreryk spełnia wszelkie wymagania prawne stawiane podmiotom leczniczym prowadzącym dokumentację medyczną w wersji elektronicznej, a także regulacje z zakresu sprawozdawczości oraz gromadzenia i ochrony danych osobowych. Pozwala na kompleksowe rozliczanie i sprawozdawanie do Narodowego Funduszu Zdrowia we wszystkich województwach w kraju.

dreryk wspiera codzienną pracę lekarza i pozostałego personelu medycznego, zapewniając:

 • prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z możliwościami wydruku,
 • zgodność z aktualnymi przepisami prawa,
 • aktualne bazy danych i słowniki,drEryk - Partner dr Eryk
 • prostotę i intuicyjność obsługi,
 • przejrzysty interfejs,
 • szeroką funkcjonalność,
 • ergonomię działania i automaty wyręczające personel,
 • dedykowane rozwiązania dla różnych gabinetów,
 • pracę na komputerach o niewielkich wymaganiach sprzętowych,
 • swobodę konfiguracji w sieci,
 • bezpieczeństwo danych

W opinii coraz większej grupy lekarzy drEryk jest najlepszym programem na rynku.

Budowa modułowa

dreryk posiada budowę modułową, która umożliwia dostosowanie oprogramowania do konkretnych potrzeb, poprzez wybór tylko niezbędnych funkcjonalności w zależności od profilu placówki.

Unikatowy sposób licencjonowania

Program umożliwia wymienne logowanie się użytkowników na stanowiskach lekarskich w zakresie ilości wykupionych licencji modułu lekarza. Moduły pielęgniarskie umożliwiają jednoczesną pracę dowolnej liczby użytkowników w ramach pojedynczych licencji, dlatego liczba pielęgniarek pracujących w jednym czasie w programie nie wpływa na cenę.

Moduł Kierownika medycznego pozwalający na administrowanie programem i raportowanie do NFZ udostępniany jest bezpłatnie, podobnie jak nieograniczony stanowiskowo moduł rejestracji.

Integracja z eWUŚ

Automatyczna weryfikacja uprawnień możliwa jest na czterech poziomach: rejestracja, wizyta lekarska, dane pacjenta oraz wystawienie recepty. Oprogramowanie umożliwia import kodów autoryzacji z portalu eWUŚ, a także innych programów i aplikacji mobilnych (eWUŚ mobile). Kody weryfikacji są automatycznie zapisywane i przesyłane raportem świadczeń do NFZ.

Wsparcie techniczne

W ramach licencji Producent zapewnia:

 • bieżące aktualizacje dostosowujące oprogramowanie do zmian w przepisach prawa,
 • bezpłatną pomoc techniczną (zdalną i telefoniczną) w zakresie usuwania usterek oprogramowania lub zakłóceń w jego funkcjonowaniu, jeśli wynikają one z winy Producenta

Ponadto drEryk posiada specjalny program autodiagnostyczny, który wykrywa podstawowe problemy i informuje o nich konsultantów asysty technicznej.

Aplikacje mobilne

Wychodząc naprzeciw potrzebom lekarzy, którzy wykonują swoją pracę poza gabinetem lekarskim, drEryk przygotował mobilne aplikacje na smartfony i tablety. To praktyczne i intuicyjne narzędzia ułatwiające codzienną pracę lekarza.

ewus to przydatna aplikacja umożliwiająca weryfikację statusu ubezpieczenia świadczeniobiorcy z poziomu telefonu komórkowego.

chpl to bezpłatna aplikacja mobilna pozwalająca na szybki i łatwy dostęp do aktualnej listy leków refundowanych wraz z charakterystyką produktu leczniczego (pkt 4.1), podpowiadając także możliwe zamienniki oraz aktualne ceny urzędowe.

| oprogramowanie drEryk |
| Moduł Sprawozdawczość | Moduł Kierownik medyczny | Moduł Rejestracja | Moduł Lekarz |
| Moduły pielęgniarskie | Moduł Dokumentacja zewnętrzna | ErLab | Moduł Usługi prywatne |

formularz kontaktowy