Centrum Gastro

Centrum Gastro – wszechstronne centrum informacji

Centrum GastroCentrum Gastro to idealny system dla osób zarządzających rozbudowaną siecią punktów sprzedaży, zapewniający managerom analizę szczegółowych danych sprzedażowych bez konieczności bezpośredniego odwiedzania każdego lokalu czy przesyłania danych.

Zarządzający siecią może z dowolnego miejsca szybko sprawdzić i porównać sprzedaż wybranych produktów lub grup produktowych dla różnych lokali lub przedziałów czasowych. Za pomocą dowolnej przeglądarki baza systemu Centrum Gastro uzyskuje dostęp do bazy poszczególnych punktów sprzedaży i pobiera dane bezpośrednio z terminali POS.

GASTRO w sieciach gastronomicznycyh

System Gastro może być wykorzystywany w sieciach gastronomicznych. Dane z lokali przesyłane są do systemu centralnego zarządzania dla sieci gastronomicznych Centrum Gastro. W systemie dostępne są szczegółowe rejestry dokumentów z lokali w sieci. W oparciu o nie tworzone są raporty z działalności – w tym ranking sprzedaży, raporty rentowności grup dań i poszczególnych produktów.

  • przegląd wszystkich dokumentów w restauracjach – sprzedaży, zakupów, magazynowych, inwentaryzacji,
  • dostęp do informacji o kontrahentach sieci restauracji,
  • grupy lokalizacji, pojedyncze lokale, sprzedaż, zakupy, efektywność,
  • informacje do rozliczenia opłat franczyzowych,
  • prezentacja graficzna, tabele, wydruki, rankingi,
  • porównania okresów, produktów, grup, przekrojowe raporty.

Gastro POSGastro SZEFNowe GastroGastro FINANSEminiPOSmojeGastroSystem lojalnościowy LMSSystem Monitorów Kuchennych KDSSystemy przywoławcze LRSUrządzenia dotykowe Posiflex