Kierownik medyczny

kierownik medyczny

Moduł Kierownik Medyczny

Moduł Kierownik medyczny umożliwia dostęp do pełnej funkcjonalności programu i pozwala na administrowanie jego zasobami:

 • zarządzanie personelem medycznym
 • nadawanie uprawnień dostępu do danych medycznych
 • zarządzanie harmonogramem pracy
 • zarządzanie danymi świadczeniodawcy, jednostkami i komórkami organizacyjnymi
 • zarządzanie laboratoriami i pracowniami
 • zarządzanie umowami i obsługa rozliczeń z NFZ, weryfikacja wykonania punktów umowy
 • import/eksport listy pacjentów
 • generowanie statystyk i raportów
 • obsługa korekt
 • wystawianie faktur/rachunków
 • tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych
 • ustawienia i konfiguracja programu

| oprogramowanie drEryk |
| Moduł Sprawozdawczość | Moduł Kierownik medyczny | Moduł Rejestracja | Moduł Lekarz |
| Moduły pielęgniarskie | Moduł Dokumentacja zewnętrzna | ErLab | Moduł Usługi prywatne |