ErLab

system erlab

Moduł ErLab

System er_lab umożliwia szyfrowaną, obustronną komunikację między laboratorium analitycznym, a programem drEryk obsługującym placówkę medyczną. Takie rozwiązanie pozwala na poprawę szybkości obiegu informacji z laboratoriami poprzez eliminację drukowania zleceń na badania oraz uniknięcie pomyłek charakterystycznych dla ręcznego przepisywania wyników badań.

  • skierowania na badania wysyłane są drogą elektroniczną do współpracujących laboratoriów
  • wyniki badań wczytywane są automatycznie, bezpośrednio do elektronicznej kartoteki medycznej pacjenta

erlab_shemat

Lekarz przy pomocy programu drEryk w placówce medycznej, za pośrednictwem systemu ErLab, wysyła e-skierowania na badania analityczne do współpracującego laboratorium. Po wykonaniu analiz przez laboratorium wyniki badań są niezwłocznie i automatycznie udostępniane lekarzowi zlecającemu badanie.

| oprogramowanie drEryk |
| Moduł Sprawozdawczość | Moduł Kierownik medyczny | Moduł Rejestracja | Moduł Lekarz |
| Moduły pielęgniarskie | Moduł Dokumentacja zewnętrzna | ErLab | Moduł Usługi prywatne |