Usługi Prywatne

usługi prywatne

Moduł Usługi Prywatne

Pozwala na rozliczanie komercyjnych usług medycznych zarówno z instytucjami będącymi płatnikiem świadczeń (zakłady pracy, ubezpieczyciele – tzw. strony trzecie), jak i bezpośrednio z prywatnymi pacjentami. Współpracuje z modułem rozliczeń z NFZ umożliwiając wybór rodzaju wizyty (prywatnej lub refundowanej) podczas rejestracji. Umożliwia wystawianie oraz wydruk paragonów, faktur i korekt bezpośrednio z programu, przy współpracy z drukarkami fiskalnymi.

Wybrane funkcjonalności:

 • definiowanie cenników oraz pakietów oferowanych usług prywatnych
 • możliwość powiązania poszczególnych usług w pakiety, a następnie przypisanie do odpowiedniej instytucji
 • przypisanie pacjentów do instytucji
 • definiowanie harmonogramu wizyt prywatnych
 • możliwość wprowadzenia dwóch osobnych pul recept (dla wizyt prywatnych i rozliczanych przez NFZ)
 • tworzenie statystyk usług prywatnych, zarówno instytucji jak i pacjentów, uwzględniających: pakiety, usługi, stany realizacji, rodzaje i typy wizyt
 • wyszukiwanie instytucji wg: nazwy, miejscowości oraz statusu
 • filtry wyszukiwania informacji o płatnościach (nazwa, kwota, okres, jednostka, data, status realizacji)
 • wystawianie faktur, faktur korygujących, oznaczenie przyjęcia oraz usunięcia płatności
 • wyszukiwanie informacji o usługach przypisanych do pacjenta
 • informacja o płatnościach pacjenta i instytucji

| oprogramowanie drEryk |
| Moduł Sprawozdawczość | Moduł Kierownik medyczny | Moduł Rejestracja | Moduł Lekarz |
| Moduły pielęgniarskie | Moduł Dokumentacja zewnętrzna | ErLab | Moduł Usługi prywatne |