Szkolenia i doradztwo

Audyty, szkolenia i doradztwo, konsulting

Szkolenia i doradztwo

Gwarancją najwyższej jakości obsługi klienta i prawidłowo działającego systemu informatycznego jest wykwalifikowana kadra. W ofercie naszej firmy znajdziecie Państwo kompleksowe pakiety szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników. Skierowane są do kelnerów, recepcjonistów i managerów oraz do placówek oświatowych o profilu hotelarsko-gastronomicznym, a także do personelu medycznego podmiotów leczniczych, gabinetów lekarskich i pielęgniarskich.

Certyfikowane szkolenia z zakresu oprogramowania Gastro i DM Plaza

Standardowo cykl szkolenia trwa minimum trzy dni w trakcie których uczestnicy zdobywają niezbędne umiejętności z zakresu pracy w programach do obsługi gastronomii – Gastro SZEF, Gastro POS, DM Plaza.
Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny, osoby szkolone wykonują przykładowe ćwiczenia oraz zadają na bieżąco pytania trenerowi. Każdy z uczestników posiada własne stanowisko pracy, na którym instalowane jest oprogramowanie Gastro, DM Plaza w wersji DEMO.
Szkolenie prowadzone jest w formie konfiguracji bazy danych „od zera”, przy okazji omawiając wszystkie parametry oprogramowania, symulując różne sytuacje mające miejsce podczas wykonywanej pracy.

Szkolenie wieńczy egzamin teoretyczno – praktyczny. Warunkiem uzyskania certyfikatu z zakresu oprogramowania Gastro SZEF, Gastro POS, DM Plaza jest pozytywne zaliczenie egzaminu teoretycznego i praktycznego. Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu praktycznego jest zaliczenie części teoretycznej.

Zdobyty certyfikat jest gwarancją że Państwa pracownik posiada niezbędne umiejętności do zarządzania systemem gastronomicznym, hotelowym, a dla osób szukających pracy na stanowisku managera gastronomii, kelnera, recepcjonisty czy managera hotelu stanowi dodatkowy atut w trakcie procesu rekrutacyjnego.

Celem naszych szkoleń jest:

 • poprawa wyników i oczekiwanego zysku
 • utrzymanie dotychczasowych klientów
 • zmniejszenie liczby niezadowolonych gości
 • zmniejszenie lub eliminacja skarg na serwis
 • zmniejszenie rotacji pracowników
 • zmniejszenie problemów organizacyjnych – konfliktów pomiędzy działami
 • podniesienie standardów świadczonej pracy

Pakiety szkoleń dla placówek medycznych

Specjalistyczne szkolenia z zakresu obsługi wybranego oprogramowania medycznego

Tematyka szkoleń podzielona jest na zakresy obejmujące zagadnienia dedykowane dla poszczególnych grup personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki, personel rejestracji, kadra administracyjna). Dzięki temu poszczególni użytkownicy systemu zdobywają wiedzę i umiejętności dostosowane do potrzeb na swoim stanowisku pracy. Zajęcia prowadzone są na miejscu u Klienta lub w naszej siedzibie w Krakowie, w grupach dostosowanych do stopnia zaawansowania uczestników. Istnieje możliwość spotkań indywidualnych.

EDM

W związku z nieuchronnie zbliżającym się terminem wejścia w życie obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w postaci elektronicznej, na życzenie Klienta w części teoretycznej szkolenia omówimy ogólne zasady tworzenia, przechowywania i udostępniania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w świetle obowiązujących przepisów prawa.

NFZ

Nasza oferta obejmuje również szkolenia z zakresu zasad kontraktowania świadczeń, a także sprawozdawczości i rozliczania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Szkolenia te mają na celu:

 • dostosowanie placówki do obowiązujących regulacji prawnych nakładanych na świadczeniodawców w zakresie szeroko pojętej informatyzacji służby zdrowia,
 • przygotowanie do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej w placówce,
 • podniesienie kwalifikacji personelu medycznego w zakresie obsługi systemów informatycznych w przychodni,
 • usprawnienie procesu rozliczeniowego, zarówno w zakresie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i świadczeń udzielanych komercyjnie

Konsulting i audyty

Przeprowadzamy również audyt i konsulting mający na celu:

 • sprawdzenie prawidłowo wykonywanych operacji w systemach
 • wzmocnienie konkurencyjnej pozycji firmy
 • zwiększenie zysku hotelu i restauracji

Świadczymy usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Zapewniamy wsparcie przy opracowaniu i wdrożeniu Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Audyty zewnętrzne i wewnętrzne:

 • audyt „quest point of view”
 • audyt hotelu jako organizacji
 • audyt organizacyjny

napisz do nas - szkolenia i doradztwo