GFI LanGuard

Wszechstronny skaner sieci i narzędzie do zarządzania zagrożeniami

GFI LanGuard™ jest wielokrotnie nagradzanym rozwiązaniem wykorzystywanym przez tysiące klientów, które pozwala skanować, wykrywać, oceniać i naprawiać miejsca w Twojej sieci podatne na zagrożenia oraz zabezpieczać ją przy użyciu minimalnych nakładów administracyjnych. Jako administrator, musisz radzić sobie oddzielnie z problemami związanymi z podatnością sieci na zagrożenia, zarządzaniem uaktualnieniami i audytowaniem sieci, wykorzystując wiele narzędzi. GFI LanGuard obsługuje te 3 filary bezpieczeństwa sieci jednocześnie, dając Ci kompletny obraz ustawień Twojej sieci i możliwość utrzymania jej bezpieczeństwa szybciej i efektywniej.

Korzyści:

 • Redukcja kosztów przez centralne skanowanie zagrożeń, zarządzanie uaktualnieniami i audyt sieci
 • Ponad 45.000 ocen bezpieczeństwa Twojej sieci, włączając środowiska wirtualne
 • Zautomatyzowane opcje pomagają zachować bezpieczny stan sieci przy minimalnej pracy administracyjnej
 • Ogólno sieciowe funkcje audytowi zapewniają kompletny obraz ustawień bezpieczeństwa Twojej sieci
 • Technologia agentowego i bez agentowego skanowania
 • Nr 1 w kategorii komercyjnych skanerów wybrany przez użytkowników Nmap 2 lata z rzędu

Skaner bezpieczeństwa sieci i narzędzie do zarządzania zagrożeniami

GFI LanGuard jest wielokrotnie nagradzanym rozwiązaniem obejmującym 3 filary zabezpieczania sieci: skanowanie zagrożeń, zarządzanie uaktualnieniami i audytem sieci zintegrowanym w jednej konsoli. Przez skanowanie całej sieci, definiuje wszystkie potencjalne elementy bezpieczeństwa i dzięki wszechstronnym funkcjom raportowania zapewnia niezbędne narzędzia do wykrywania, oceny i usuwania zagrożeń.

Skanowanie zagrożeń sieci

Podczas audytowania, przeprowadzane jest ponad 45.000 ocen bezpieczeństwa w sieci według adresów IP. GFI LanGuard daje Ci:

 • wielo-systemowe skanowanie (Windows, Mac, Linux) różnych środowisk, włączając w to środowiska wirtualne
 • możliwość analizowania bezpieczeństwa sieci z pojedynczego źródła danych
 • narzędzie umożliwiające ustawienie spersonalizowanych skanów za pomocą prostego kreatora
 • możliwość łatwego tworzenia różnych typów skanów i testów
 • graficzne przedstawienie poziomu zagrożeń zapewniające intuicyjną, wyważoną ocenę statusu zagrożeń skanowanego komputera lub grupy komputerów.
 • rozbudowane bazy danych zagrożeń zawierające standardy OVAL i SANS Top 20
 • możliwość sprawdzenia, czy obsługiwane oprogramowanie odpowiedzialne za bezpieczeństwo, takie jak programy antywirusowe i antyszpiegowskie, wykorzystują aktualne definicje plików i czy działają poprawnie.
 • Możliwość sprawdzanie aktualizacji do aplikacji

Audytowanie sieci i oprogramowania

Gdy już przeskanujesz Twój system w poszukiwaniu zagrożeń i aktualizacji możesz wykorzystać funkcje audytowania GFI LanGuard, aby dowiedzieć się wszystkiego o stanie bezpieczeństwa Twojej sieci i dowiedzieć się:

 • jakie urządzenia USB i inne urządzenia przenośne są do niej podłączone,
 • jakie oprogramowanie jest zainstalowane, zarówno autoryzowanie, jak i nieautoryzowane
 • rozbudowane narzędzie audytu dostarczy Ci informacji czy od ostatniego skanowania został dodany jakiś sprzęt,
 • jakie otwarte porty i słabe hasła są w użyciu oraz jacy użytkownicy lub grupy nie są już wykorzystywane
 • jaki jest stan zabezpieczeń systemów opartych na Linux działających w Twojej sieci.

GFI Languard

| GFI Software | GFI EndPointSecurity | GFI MailArchiver | GFI MailEssentials | GFI LanGuard |