GFI EndPointSecurity

Wszechstronna kontrola wykorzystania iPod-ów, pamięci USB i innych urządzeń przenośnych

gfi_endpoint_usb

Powszechność urządzeń takich jak iPod-y, pamięci USB, smart phone-y i inne urządzenia przenośne podniosła ryzyko wycieku danych i złośliwych działań w sieci. Podczas gdy większość przedsiębiorstw posiada oprogramowanie antywirusowe, firewall, zabezpieczenia przed zawartością wiadomości mailowych i stron internetowych w celu ochrony przed zewnętrznymi zagrożeniami, niewielu zdaje sobie sprawę z jaką łatwością pracownicy mogą skopiować ogromną ilość poufnych i cennych dla firmy danych na swojego iPod-a, pamięć USB bez wiedzy kogokolwiek. Istnieje także ryzyko wprowadzenia do naszej sieci wirusa, złośliwego czy nielegalnego oprogramowania. Drakońskim sposobem na zapobieganie takim incydentom jest zablokowanie wszystkich portów USB, jednak nie jest to ani opłacalne, ani zalecane.

Korzyści:

  • Zapobiega wyciekowi i kradzieży danych dzięki wszechstronnej kontroli dostępu do pamięci przenośnych przy minimalnym nakładzie pracy administratora
  • Zapobiega wprowadzeniu złośliwego i nielegalnego oprogramowania do sieci
  • Daje administratorowi większą kontrolę przez umożliwienie blokowania urządzeń określonej klasy, rozszerzeń plików, fizycznym porcie lub ID urządzenia
  • Pozwala administratorom udzielić tymczasowego dostępu do urządzeń lub portów w określonym przedziale czasowym
  • Potrafi automatycznie pobrać i zainstalować serwer baz danych SQL Express

Jak to działa?

Aby kontrolować dostęp, GFI EndPointSecurity instaluje mały program monitorujący na komputerze. Program klienta zajmuje zaledwie 1.2MB, więc użytkownik nawet nie dostrzeże jego działania. GFI EndPointSecurity zawiera narządzie zdalnej instalacji oparte na technologii GFI LANguard, pozwalające na wdrożenie programu klienta na setkach komputerów przez wykonanie zaledwie kilku kliknięć. Po instalacji program klienta odpytuje Active Directory w momencie logowania o odpowiednie uprawnienia użytkownika do różnych węzłów. Jeśli użytkownik nie należy do grupy posiadającej dostęp do danego urządzenia, dostęp zostaje zablokowany.

Kontroluj dostęp użytkowników i chroń swoją sieć przed zagrożeniami ze strony urządzeń przenośnych

Za pomocą GFI EndPointSecurity można centralnie uniemożliwić użytkownikom korzystanie z przenośnych odtwarzaczy mediów i zapobiec wnoszeniu i wynoszeniu danych szkodliwych dla sieci, takich jak wirusy, trojany i szkodliwe oprogramowanie. Pomimo, że możliwe jest zablokowanie korzystania z urządzeń magazynujących takich jak CD czy dyskietki z poziomu BlOSu, to w rzeczywistości jest to rozwiązanie niepraktyczne: należałoby wówczas fizycznie znaleźć się przy każdym komputerze, aby tymczasowo wyłączyć ochronę i zainstalować oprogramowanie. W dodatku doświadczeni użytkownicy mogliby sami ingerować w BIOS. GFI EndPointSecurity pozwala na kontrolowanie szerokiej gamy urządzeń.

Śledź wykorzystywanie przenośnych urządzeń w Twojej sieci

Oprócz blokowania dostępu do urządzeń magazynujących,  GFI EndPointSecurity odnotowuje zarówno w rejestrze zdarzeń, jak i na centralnym serwerze SQL aktywność użytkowników związaną z wykorzystaniem urządzeń. Lista otwieranych na danym urządzeniu plików, jest tworzona za każdym razem gdy uprawniony użytkownik włącza urządzenie do sieci.

GFI EndPointSecurity

| GFI Software | GFI EndPointSecurity | GFI MailArchiver | GFI MailEssentials | GFI LanGuard |